Advertisements

Η “Αρπαγή των πιστών” και η Δευτέρα Παρουσία – Πότε θα γίνει

Στις διδασκαλίες πολλών Προτεσταντικών Χριστιανικών κοινοτήτων, υπάρχει η πεποίθηση πως ζούμε στην εποχή των «καιρών των εθνών», ένα στάδιο του θείου σχεδίου για την ανθρωπότητα.

Κεντρικό στοιχείο σε αυτή την πεποίθηση είναι η ιδέα της «μυστικής αρπαγής», όπου οι πιστοί θα μεταφερθούν στον ουρανό από τον Θεό αιφνιδιαστικά, προτού ξεκινήσει μια εποχή μεγάλων δοκιμασιών γνωστή ως Μεγάλη Θλίψη. Αυτή η επτάχρονη περίοδος θλίψης αναμένεται να είναι μια φάση στην οποία θα γίνεται προσπάθεια προσηλυτισμού των Εβραίων και των ανθρώπων που δεν έχουν «σωθεί» προτού επέλθει η Μεγάλη Θλίψη.

Η δημοφιλής θεωρία της αρπαγής

Η παραπάνω θεωρία έχει γίνει δημοφιλής μέσα από βιβλία και ταινίες, όπως η σειρά «Left Behind» (αφέθηκα πίσω) που περιγράφει μια αιφνίδια εξαφάνιση των Χριστιανών, οι οποίοι αρπάζονται από το τιμόνι του αυτοκινήτου, από αεροπλάνα ή από το κρεβάτι τους.

Η σφραγίδα των 144.000, σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, αποτελεί τον προσηλυτισμό των Εβραίων, οι οποίοι θα κηρύξουν το ευαγγέλιο κατά την επόμενη περίοδο, καθώς οι σωσμένοι θα τους κοιτάζουν από μια ασφαλή και πλεονεκτική θέση στον ουρανό.

Παρόλο που είναι μια ευχάριστη θεωρία και όλοι μας θα θέλαμε να αποφύγουμε τη Μεγάλη Θλίψη, δεν υποστηρίζεται από την Αγία Γραφή.

Αντί να βασίζεται σε μια σαφή διδασκαλία της Αγίας Γραφής, η μυστική αρπαγή παρουσιάζεται πρώτα ως θεωρία και έπειτα γίνεται μια προσπάθεια να βρεθούν κάποια εδάφια που δήθεν την υποστηρίζουν.

Αν τα μελετήσουμε όμως σύμφωνα με το ευρύτερο νόημα των χωρίων στα οποία ανήκουν τότε θα συμπεράνουμε ότι στην πραγματικότητα διδάσκουν ακριβώς το αντίθετο.

Η διδασκαλία της Αγίας Γραφής

Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 24:40,41

Μία από τις κύριες περικοπές που χρησιμοποιούν οι υπέρμαχοι της μυστικής αρπαγής βρίσκεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 24:40,41: «Τότε, δυο θα είναι στο χωράφι· ο ένας παραλαμβάνεται, και ο άλλος αφήνεται.  Δυο γυναίκες θα αλέθουν στον μύλο· μια παραλαμβάνεται, και μια αφήνεται».

Το σενάριο που παρουσιάζεται είναι ότι, ενώ οι άνθρωποι θα επιδίδονται στις καθημερινές ασχολίες τους, ξαφνικά μερικοί θα αρπαχτούν στον ουρανό και άλλοι θα αφεθούν και θα βιώσουν τη Μεγάλη Θλίψη.

Ωστόσο, μια προσεκτική ανάγνωση της περικοπής μας δείχνει ότι η παραπάνω περιγραφή τονίζει τα προηγούμενα εδάφια — «Όπως στις ημέρες πριν από τον κατακλυσμό έτρωγαν και έπιναν, νυμφεύονταν και νύμφευαν, ως την ημέρα κατά την οποία ο Νώε μπήκε μέσα στην κιβωτό· και δεν κατάλαβαν, μέχρις ότου ήρθε ο κατακλυσμός, και τους σήκωσε[2] όλους, έτσι θα είναι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε δυο θα είναι στο χωράφι· ο ένας παραλαμβάνεται, και ο άλλος αφήνεται…» (Κατά Ματθαίου 24:38-40).

Δεν ήταν η κιβωτός που παρέλαβε τους δίκαιους σε έναν ασφαλές μέρος, αλλά ο κατακλυσμός παρέλαβε τους ασεβείς και τους οδήγησε στην καταστροφή.

Εκείνοι που «αφέθηκαν» ήταν οι δίκαιοι — «Και εξαλείφθηκε κάθε τι που υπήρχε επάνω στο πρόσωπο της γης, από άνθρωπο μέχρι κτήνος, μέχρι ερπετό και μέχρι πουλί του ουρανού, και εξαλείφθηκαν από τη γη· έμενε δε μόνον ο Νώε, και όσα ήσαν μαζί του μέσα στην κιβωτό» (Γένεση 7:23).

Κατά Λουκάν Ευαγγελίου 17:34-37

Η παραπάνω ερμηνεία της περικοπής κατά Ματθαίου 24:40,41 συμφωνεί και με την παράλληλη περικοπή του κατά Λουκάν Ευαγγελίου 17:34-37.

Ο Ιησούς είπε: «Δυο θα βρίσκονται στο χωράφι· ο ένας παραλαμβάνεται, και ο άλλος αφήνεται». Οι μαθητές αναρωτήθηκαν που θα παραληφθούν — «Και αποκρινόμενοι του λένε: Κύριε, που;  Κι εκείνος είπε σ’ αυτούς: Όπου είναι το σώμα, εκεί θα συγκεντρωθούν οι αετοί».

Με άλλα λόγια, αυτοί που θα παραληφθούν είναι εκείνοι που θα καταστραφούν, τα σώματα των οποίων θα γίνουν γεύμα για τα πουλιά, όπως περιγράφεται στην Αποκάλυψη 19:17,18,21 που απεικονίζει τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού και το «συμπόσιο των ορνέων».

Εκείνοι που θα αφεθούν αποτελούν εμάς «που ζούμε, όσοι απομένουμε στην παρουσία του Κυρίου» (Α΄ Θεσσαλονικείς 4:15).

Μυστική αρπαγή και η Δευτέρα Παρουσία

Η θεωρία της μυστικής αρπαγής διδάσκει ότι η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις: η πρώτη (η οποία συμπίπτει με την ανάσταση των δικαίων) που γίνεται μυστικά πριν από την Μεγάλη Θλίψη και η δεύτερη που γίνεται ορατή στο τέλος της Μεγάλης Θλίψης.

Θεωρείται ότι περικοπές, όπως η Α΄ Προς Θεσσαλονικείς 4:13-18 και Α΄ Προς Κορινθίους 15:50-54, υποστηρίζουν τη μυστική αρπαγή, ενώ η κατά Ματθαίου 24:27-31 περιγράφει την ορατή Παρουσία του Χριστού.  Όμως μια απλή σύγκριση των τριών χωρίων δείχνει ότι:

  • Η αρπαγή γίνεται ταυτόχρονα με την ανάσταση αυτών «που κοιμήθηκαν με πίστη στον Ιησού» (Α΄ Προς Θεσσαλονικείς 4:15),
  • Η ανάσταση δεν είναι καθόλου μυστική· θα είναι πολύ ηχηρή «με πρόσταγμα (αρχ. κελεύσματι), με φωνή αρχαγγέλου, και με σάλπιγγα Θεού» (Α΄ Προς Θεσσαλονικείς 4:16),
  • Η «έσχατη σάλπιγγα», δηλαδή η «δυνατή φωνή σάλπιγγας», την οποία περιέγραψε ο Ιησούς ( Α΄ Προς Κορινθίους 15:52, κατά Ματθαίου 24:31), λαμβάνει χώρα στην ορατή Δευτέρα Παρουσία του Χριστού.

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει καμιά αναφορά στα εδάφια αυτά για μια μυστική αρπαγή.

Η πρώτη ανάσταση

Επιπλέον, η περικοπή Αποκάλυψη 20:4,5 διδάσκει σαφώς ότι η «πρώτη ανάσταση» (η οποία, σύμφωνα με την Α΄ Προς Θεσσαλονικείς 4:13-18 και Α΄ Προς Κορινθίους 15:50-54 συμπίπτει με την αρπαγή των δικαίων) λαμβάνει χώρα κατά τη Δευτέρα Παρουσία στην αρχή της χιλιετίας, και όχι με έναν μυστικό τρόπο επτά χρόνια πριν από αυτή.

Μια μελέτη των υπόλοιπων περικοπών που δήθεν υποστηρίζουν τη Μυστική αρπαγή δείχνει ότι καμία απ’ αυτές δεν διδάσκει ότι οι δίκαιοι θα αναληφθούν μυστικά στον ουρανό αμέσως πριν από τη Μεγάλη Θλίψη.

Λανθασμένη διδασκαλία – εργαλείο στα χέρια του Σατανά

Το όλο θέμα δεν έχει μόνο ένα θεολογικό ενδιαφέρον για την σωστή ερμηνεία κάποιον χωρίων. Πρέπει να σκεφτούμε ότι κάθε λανθασμένη διδασκαλία μπορεί να γίνει εργαλείο στα χέρια του Σατανά κατά τον έσχατο καιρό.

Αναμφίβολα κατά την διάρκεια της χαώδους κατάστασης που θα επικρατήσει στην αρχή της Μεγάλης Θλίψης πολλοί Χριστιανοί θα πιστέψουν ότι μια μυστική αρπαγή έχει λάβει χώρα, και ότι οι ίδιοι έχουν μείνει πίσω.

Ο Σατανάς τότε θα προσπαθήσει να εκμεταλλευθεί την απελπισία τους με τη σκέψη ότι η πίστη τους ήταν ανεπαρκής, ώστε να τους βάλει σε πειρασμό να την  εγκαταλείψουν εντελώς.

Η πραγματική εξέλιξη των τελευταίων γεγονότων

Πράγματι, επικρατεί μεγάλη σύγχυση σχετικά με τη Μεγάλη Θλίψη, τον ρόλο των Εβραίων και τη δήθεν μυστική αρπαγή που βασίζεται σε παρερμηνείες της προφητείας των εβδομήντα εβδομάδων του Δανιήλ 9.

Για μια ανάλυση αυτής της σημαντικής προφητείας διάβασε το Παράρτημα 4—Η Μυστική Αρπαγή στο Βιβλίο.

Σύμφωνα με το Βιβλίο της Αποκάλυψης, τώρα βρισκόμαστε στην περίοδο της Εκκλησίας της Λαοδικείας, μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από πλούτη και πνευματική αδιαφορία.

Τώρα ο Θεός σφραγίζει τους 144.000 (από τις 12 πνευματικές φυλές), οι οποίοι θα προσφέρουν στον κόσμο το τελευταίο κάλεσμα σε μετάνοια.

Όταν η Μεγάλη Θλίψη ξεκινήσει (οι επτά σάλπιγγες), οι 144.000 θα προστατευτούν μέχρι ενός σημείου από τη σφραγίδα, αλλά θα υποστούν διωγμούς, ιδιαίτερα, όταν εμφανιστεί το θηρίο (ο αντίχριστος).

Ένα μεγάλο πλήθος θα ανταποκριθεί στο κάλεσμά τους, και θα βγει από τη Βαβυλώνα.

Η συμμαχία της Βαβυλώνας θα προσπαθήσει να τους εξολοθρέψει, αλλά θα εμποδιστεί από τις Επτά Τελευταίες Πληγές που θα φέρει ο Θεός.

Η τελευταία προσπάθεια της θα είναι η Μάχη του Αρμαγεδδών, αλλά τότε ο Ιησούς Χριστός θα επιστρέψει στη γη.

Όλοι οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν και μαζί με τους πιστούς που θα περάσουν τη Μεγάλη Θλίψη θα αρπαχθούν σε συνάντηση προς τον Κύριο.

Ολόκληρο το χρονικό των έσχατων καιρών εξηγείται με λεπτομέρειες και με αποδεικτικά χωρία μέσα από την Αγία Γραφή στο Βιβλίο.

Η πραγματική αρπαγή

Η πραγματική «αρπαγή» συνοψίζεται στην Α΄ Προς Θεσσαλονικείς 4:15-17: «Εμείς που ζούμε, όσοι απομένουμε στην παρουσία του Κυρίου, δεν θα προλάβουμε αυτούς που κοιμήθηκαν· δεδομένου ότι, ο ίδιος ο Κύριος θα κατέβει από τον ουρανό με πρόσταγμα, με φωνή αρχαγγέλου, και με σάλπιγγα Θεού, κι αυτοί που πέθαναν εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτα· έπειτα, εμείς που ζούμε, όσοι απομένουμε, θα αρπαχτούμε μαζί τους με σύννεφα σε συνάντηση του Κυρίου στον αέρα· κι έτσι, θα είμαστε πάντοτε μαζί με τον Κύριο».

[1] Οι dispensationalists (εκείνοι που πιστεύουν σε διαφορετικές φάσεις του σχεδίου του Θεού) αναφέρουν εδάφια, όπως Λουκά 21:24 «Η Ιερουσαλήμ θα είναι πατούμενη από τα έθνη, μέχρις ότου εκπληρωθούν οι καιροί των εθνών», ως απόδειξη ότι ο Θεός έχει διαφορετικά σχέδια για την σωτηρία των Εβραίων και διαφορετικά για τους Εθνικούς. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, το σχέδιο του Θεού για τους Εβραίους κατά τη περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης ήταν να σωθούν μέσω της υπακοής τους στον νόμο Του. Κατά τη «φάση» των εθνών οι εθνικοί θα μπορούν να σωθούν “κατά χάρη διαμέσου της πίστης” (Προς Εφεσίους 2:8). Οι Εβραίοι θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία για σωτηρία κατά την διάρκεια της Μεγάλης Θλίψης, μετά από την «αρπαγή» της Εκκλησίας. Σε αυτή την περίοδο οι Εβραίοι που έχουν σωθεί θα κηρύξουν το Ευαγγέλιο στους ανθρώπους που θα έχουν «αφεθεί πίσω».

[2] Η λέξη στο αρχαίο κείμενο είναί ήρεν (αρχ. ρήμα Αίρω). Συνεπώς, αυτή η παραβολή δεν στηρίζει την άποψη ότι οι δίκαιοι θα αναληφθούν στον ουρανό πριν από τη Δευτέρα Παρουσία, αλλά καταδεικνύει ότι οι ασεβείς θα αναληφθούν προς απώλεια κατά τη Δευτέρα Παρουσία.

[3] Η Εβραϊκή λέξη για το ρήμα «μένω» είναι τσαρ, που έχει την έννοια «απομένω, αφήνομαι πίσω». Έτσι δε στηρίζεται η θεωρία ότι οι ασεβείς θα αφεθούν πίσω στη «μυστική αρπαγή», αλλά ότι οι δίκαιοι θα απομείνουν μέχρι την Παρουσία του Χριστού.

[4] «Και είδα έναν άγγελο να στέκεται μέσα στον ήλιο· και έκραξε με δυνατή φωνή, λέγοντας προς όλα τα όρνεα που πετούν στο μέσον του ουρανού: Ελάτε, και συγκεντρώνεστε στο δείπνο του μεγάλου Θεού, για να φάτε σάρκες βασιλιάδων και σάρκες χιλιάρχων, και σάρκες ισχυρών, και σάρκες αλόγων κι εκείνων που κάθονται επάνω σ’ αυτά, και σάρκες όλων των ελεύθερων και των δούλων, και μικρών και μεγάλων… Και όλα τα όρνεα χόρτασαν από τις σάρκες τους»
(Αποκάλυψη 19:17,18,21).

[5] Οι περικοπές που δήθεν υποστηρίζουν τη θεωρία της μυστικής αρπαγής περιλαμβάνουν και τις ακόλουθες: Ιων. 14:1-3, Ρωμαίους 8:19, Α΄ Κορινθίους 1:7,8, 15:51-53, 16:22, Φιλιππησίους 3:20,21, 4:5, Κολοσσαείς 3:4, Α΄ Θεσσαλονικείς 1:10, 2:19, 4:13-18, 5:9, 5:23, Β΄ Θεσσαλονικείς 2:1, Α΄ Τιμόθεο 6:14, Β΄ Τιμ 4:1, 4:8, Τίτο 2:13, Εβραίους 9:28, Ιωκ. 5:7-9, Α΄ Πέτρου 1:7,13, 5:4, Α΄ Ιων. 2:28-3:2, Ιούδα 21, Αποκάλυψη 2:25, 3:10.  Ο κατάλογος αυτός αναφέρεται στο βιβλίοRevelationUnveiled , Tim LaHaye, Zondervan 1999.  Καμία από τις περικοπές αυτές δεν αναφέρει ότι οι δίκαιοι θα πάνε στον ουρανό πριν από τη Μεγάλη Θλίψη.

Καιρός: Παρατεταμένος καύσωνας θα πλήξει τη χώρα

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η κορύφωση του καύσωνα που...

Το MTV News αφαιρεί το 30ετές ψηφιακό του αρχείο από το διαδίκτυο

Χιλιάδες ειδήσεις, προφίλ, συνεντεύξεις και άλλα πολύτιμα editorial περιεχόμενα...

Απάτη 1,4 εκατ. ευρώ κατά του Δημοσίου μέσω απάτης με γυμναστήρια και κομμωτήρια

Θεσσαλονίκη: Απάτη 1,4 εκατ. ευρώ κατά του Δημοσίου μέσω...

Σταρόβας: Καταβάλλει προσπάθεια για να μιλήσει λέει η σύντροφός

Για την κατάσταση της υγείας του Δημήτρη Σταρόβα, ο...

Newsletter

Ιησούς Χριστός – Μύθος ή Πραγματικότητα;

Ο Ιησούς Χριστός είναι η βάση και το εδραίωμα της Χριστιανικής πίστης. Αν υπήρξε ως ιστορική προσωπικότητα, τότε αξίζει να μάθουμε περισσότερα γι’ Αυτόν....

«Ο Γ’ Παγκóσμιoς Πóλεμος θα γiνει στα μέρη»: Ανατριχιάζoυν τα προφnτικά λόγια του Αγίου Παϊσίου

Ανατριχιάζουν τα προφητικά λόγια του Αγίου Παϊσίου για την Μέση Ανατολή. «Ο Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος θα είναι τα μέρη που εκπηγάζει και περνά ο Ευφράτης...

Η Πpoφητεία του Αγίου Παϊσίου για το Ισραήλ κovτεύει να εκπλnρωθεί

Η συγκλονιστική προφητεία του Αγίου Παϊσίου για το Ισραήλ: «Η Κωνσταντινούπολη στους Έλληνες» Οι προφητείες του Αγίου Παΐσιου απασχολούν τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, ενώ κάποιες από...

Νίκος Βέρτης: «Τον αγαπώ πολύ τον Χριστό, τον έχω μέσα στη ζωή μου»

Νίκος Βέρτης: Η εξομολόγηση του γνωστού τραγουδιστή για την θρησκεία και την πίστη. Ο Νίκος Βέρτης αν και είναι ιδιαίτερα αγαπητός στην χώρα με τεράστιες...

Η προφητεία του χρόνου

Ο προφήτης Δανιήλ προλέγει (Δανιήλ 9:24-27), 600 χρόνια πριν, το έτος που θα έρθει ο Μεσσίας στη δημόσια σκηνή και θα ξεκινήσει το σωτήριο έργο Του,...

Γέροντας Εφραίμ: «Ο Βασιλιάς Κάρολος επικοινώνησε μαζί μου»

«Επικοινώνησε μαζί μου μετά τον καρκίνο, πιστεύω ότι θα το ξεπεράσει» δήλωσε ο Καθηγούμενος της ΙΜΜ Βατοπαιδίου Γέροντας Εφραίμ μετά τις συνομιλίες που είχε...

«Μαpασμóς» με προφnτεία του Αγίου Παϊσίου – «Πρóγραμμα εξóντωσnς μέχρıς Eσχάτwν»

Μια προφητεία-σοκ είχε κάνει ο Άγιος Παΐσιος για τα δυσβάστακτα οικονομικά μέτρα και τους πολιτικούς. Η πρόβλεψη για το σύστημα ηλεκτρονικού οικονομικού ελέγχου. Αγαπητός στους...

«Αγνń Παpθένε Δέσποινα» – Ο ανατρıχιαστικός Ύμνος προς την Παναγία

Ο ύμνος «Ἁγνὴ Παρθένε Δέσποινα» είναι ένας μη λειτουργικός ύμνος, που συνέθεσε ο Άγιος Νεκτάριος Αιγίνης τον 19ο αιώνα μ.Χ., κατά τη διάρκεια της...

Καταπέλτnς το Άγιο Όρος: Με 5 λέξεις πήρε κάθετn θέση για τους γάμοuς των ομοφúλων ζεuγαριών

Σκληρή ανακοίνωση από το Άγιο Όρος για το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών – «Διαλύεται ολόκληρη η ανθρώπινη ύπαρξη» Ανακοίνωση με την οποία...

Ο Θεός είναι η πηγή του Φωτός η οποία φωτίζει όλους μας, και έτσι γνωρίζουμε το σωστό, αλάνθαστοι

Ο Θεός είναι η πηγή του Φωτός η οποία φωτίζει όλους μας, και έτσι γνωρίζουμε το σωστό, αλάνθαστοι. Ενώ το σκοτάδι, προκαλεί μόνο πόνο, καθώς...

Συχνά ακούω την έξης ερώτηση: Αυτό δεν είναι αρκετό, δεν θα σωθούν αυτοί οι άνθρωποι με τα καλά τους έργα;

Μεταξύ των ανθρώπων που ζουν γύρω μας υπάρχουν και αυτοί που δεν πιστεύουν στον Θεό και όμως κάνουν πολλά καλά έργα. Συχνά ακούω την έξης...

Μπιμπίλας για ομόφuλα ζεuγάρια: «Είμαι ένας άθρnσκος άνθρωπος, άρα δεν με ενδıαφέρει τι λέει η εκκλησiα»

Ο Σπύρος Μπιμπίλας βρέθηκε καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Δύο στις 10″ για να συναντήσει την Ζωή Κρονάκη και τον Δημήτρη Γιαγτζόγλου το Σάββατο στην...

Αuτός, πατέρα, είναι ο καλόγερος, που με εσκέπασε, και δεν σκoτώθnκa»

Ὁ μακαριστός παπα–Τύχων ὁ Ρῶσσος ἔλεγε : «Μιά ὥρα ἐργασία, μιά ὥρα προσευχή» κλπ. Ὁ ἅγιος Παΐσιος ὁ Καππαδόκης Ἁγιορείτης ἔχει χωρίσει τό 24ωρο κατά μία–μία...

Το υψnλότερο ορθόδοξο ξωκκλήσι στον κόσμο βρίσκεται στα 2.803μ. υψόμετρο στην κορuφή του Ολύμπου

Στην κορυφή του βουνού των θεών στον Όλυμπο βρίσκεται σε υψόμετρο 2.803 μέτρων το υψηλότερο εκκλησάκι της Ορθοδοξίας. Μιλάμε για το ξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία στο...

Η Μοναχή Γαβριηλία Παπαγιάννη ανακηρύχθηκε ως αγία από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Η Μοναχή Γαβριηλία Παπαγιάννη ανακηρύχθηκε ως αγία από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Μοναχή Γαβριηλία: Η ιστορία της Γεννημένη στις 2 Οκτωβρίου του 1897 στην...

Ο Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος Μıσσός καλεί τον Σπύρο Μπιμπίλα να κατоνоμάσεı τους γκέı ιερείς

Ο Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος Μισσός, μίλησε στην εκπομπή Πρωινό Σουσού και καλεσε τον Σπύρο Μπιμπίλα να κατονομάσει τους γκέι ιερείς. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι θα βάφτιζε παιδί...

Ιωάννα Παππά: Εναντiον της βάφτıσnς και του χρıστιανικού γάμου

Την Ιωάννα Παππά συνάντησε η εκπομπή της Μαρίας Μπακοδήμου «I love Σου Κου». Η ταλαντούχα ηθοποιός απάντησε για την περίοδο που γνώρισε έντονα την...

Ο Χριστιανός, δεν είναι μία απλώς λέξη, ο Χριστιανός, πρέπει να είναι πραγματικός

Ο Χριστιανός, δεν είναι μία απλώς λέξη, ο Χριστιανός, πρέπει να είναι πραγματικός, και να συνειδητοποιεί την πνευματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, καθώς ο Χριστιανός, είναι άνθρωπος...

Το μήνυμα της σωτηρίας του Χριστού, είναι προς όλους τους ανθρώπους

Το μήνυμα της σωτηρίας του Χριστού, είναι προς όλους τους ανθρώπους, και όποιος πιστέψει, αυτός θα σωθεί. Και δεν θα μετράνε οι δικαιολογίες στο τέλος,...

Πιστεύουν στον Χριστό και το λένε με κάθε ευκαιρία: 5 διάσημοι Έλληνες με μεγάλη πίστη στο Θεό που έζησαν θαύματα

Μιλάνε για την πίστη τους σε κάθε ευκαιρία Όλοι θυμόμαστε τη Ναταλία Λιονάκη που χειροτονήθηκε μοναχή Η ηθοποιός είχε διαγράψει μια λαμπρή πορεία στην υποκριτική με...

Κόλαφος ο Μητροπολίτης Πατρών για το γάμο ομοφυλόφιλων: «Προωθούν την κατάργηση της πατρότητας και της μητρότητας»

Χαρακτήρισε το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών «έκτρωμα» Κόλαφος ήταν ο Μητροπολίτης Πατρών για το γάμο ομοφυλόφιλων, αναφέροντας ότι προωθεί την κατάργηση της πατρότητας και της...

Ασταμάτnτος ο Σεραφείμ: «Είμεθα υπέρ του υγιούς εpωτισμού, αγάπη, άνδρας και γυναiκα»

Νέες δηλώσεις από τον μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ κατά των ομόφυλων ζευγαριών: “Είμαστε υπέρ του υγιούς ερωτισμού” Σε νέες δηλώσεις κατά των ομόφυλων ζευγαριών με αφορμή το νομοσχέδιο...

Ποιά ήταν η Αγία Αγάθη που τıμάται σήμερα

Η Αγία Αγάθη, καταγόταν από το Παλέρμο ή την Κατάνη της Σικελίας. Έζησε και μεγαλούργησε στο χρόνια του αυτοκράτορα Δέκιου (249 – 251 μ.Χ.)....

Απόλuτος ο Σεραφείμ: Μiλησε για τα ομόφuλα ζευγάρıα και τα παıδιά και δεν έδωσε κανένα περıθώριο

Σεραφείμ για ομόφυλα ζευγάρια: “Εάν αγαπάμε τα παιδιά, δεν θα τα βαπτίζουμε – Αυτό που κάνουν οι κηδεμόνες τους είναι αμαρτία” Διαβάστηκε σήμερα στους ναούς...

Αuτός είναι ο κατάλογος αμαρτıών της Ορθόδοξης Εκκλησίας

Στην ορθοδοξία υπάρχει λύση για όλα γιατί βέβαια δεν είναι τόσο σημαντικό το αμάρτημα όσο η μετάνοια και η εξομολόγηση. Αν λοιπόν έχετε διαπράξει οποιαδήποτε...

Κατερίνα Λέχου: «Έχω ανάγκn την πiστη, δεν αμφισβnτώ καθóλου τον Θεό – Η θρnσκεία είναι βιωματικó πpάγμα»

«Έχω ανάγκη την πίστη, δεν αμφισβητώ καθόλου τον Θεό. Η θρησκεία είναι βιωματικό πράγμα» είχε αναφέρει σε παλαιότερη συνέντευξή της η Κατερίνα Λέχου. Μεταξύ άλλων,...

Ανατρıχıάζει η μεγάλη προφnτεία της Αποκάλnψnς – «Αuτός θα έρθει και θα αποκαταστńσει τα πάντα»

Πολλοί αγνοούν πως ο προφήτης Ηλίας δεν πέθανε. Ο προφήτης Ηλίας ανελήφθη προς τον ουρανό και σύμφωνα με τα λεγόμενα του Χριστού και των...

«Ο θάλαμος της εντατικής μύριζε μύρο, μου λέει “τώρα θα αναλάβω εγώ”» – Το θαύμα του Άγιου Εφραίμ σε αστυνομικό

Άγιος Εφραίμ: Ο θάλαμος της Εντατικής μύριζε μύρο, γέμισε από ΦΩΣ και βλέπω τον Άγιο Εφραίμ ο οποίος ήταν θεόρατος να μου λέει… «Τώρα...

Μητροπολίτης Βεροίας: «Δεν θεωρείται οıκογέ­νεια η σuνένωση δύο ανθρώπων του ίδıου φύλου»

«Δεν μπορεί να υφίσταται οικογένεια, εφόσον δεν αποτελείται από πατέρα και μητέρα»: Αυτό ανέφερε στην παρέμβασή του για το θέμα του νομοσχεδίου για τα...

Ο παππούλης μίλησε: «Όποιος στα χέρια του κρατεί λουλούδια για την Παναγία»

Ο Άγιος Παΐσιος είναι γνωστός για τις προφητείες, ή αλλιώς αλληγορίες που έχει διατυπώσει, με τον ίδιο να έχει μιλήσει πολλές φορές για την...