Advertisements

Ξέσπασε ο Αμβρόσιος: «Ο Διάβoλoς θα μας δηλητnριάσει με τις νέες ταυτότητες»

Το ξέσπασμα του Μητροπολίτη Αμβρόσιου προκάλεσαν οι ψηφιακές ταυτότητες, καθώς αναφέρει πως θα αποτελέσουν προϊόν για να “δηλητηριαστεί” ο κόσμος από τον Διάβολο. “Ο Διάβολος κυριαρχεί, σε λίγο θα μας δηλητηριάσει με τις νέες ταυτότητες” ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

Ο Διάβολος κυριαρχεί, σε λίγο θα μας δηλητηριάσει με τις νέες ταυτότητες.

Advertisements

Διάφορα επώνυμα πρόσωπα, ήτοι Πολιτικοί, Πανεπιστημιακοί, Δημοσιογράφοι, Εκπρόσωποι των Κομμάτων με τις πράξεις των, με τα λόγια των και με τις δηλώσεις των προδίδουν την αμώμητον πίστιν μας και παρά ταύτα ……παραμένουν ανενόχλητοι! Η ΚΑΤΆΣΤΑΣΙΣ καθίσταται ΤΡΑΓΙΚΗ, όταν σκεφθούμε, ότι μεταξύ των άλλων, δυστυχώς, και μερικοί Εκκλησιαστικοί Ηγέτες ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΑΝΗΝ!!!

Η κατάστασις αυτή, λοιπόν, διεγείρει την συνείδησίν μας και μας εξαναγκάζει για μία ακόμη φορά να διακόψουμε την σιωπήν μας και να υψώσουμε φωνήν διαμαρτυρίας! Να πάρουμε δηλ. το όπλο μας και να ρίψουμε και πάλιν μερικές βολές στον αέρα, μήπως και ξυπνήσουν οι αρμόδιοι! Γι’ αυτό και ξαναπαίρνουμε τα πνευματικά μας όπλα και ξαναρχίζουμε να ρίχνουμε ντουφεκιές στον αέρα! Εάν κάποιους τους κτυπήσουν και τους τραυματίσουν οι σφαίρες μας ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗΝ!

ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΘΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ !

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΙ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΔΕΛΦΙΚΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ ΥΜΑΣ

Advertisements

Σήμερα Κυριακήν 13ην Αυγούστου τρ. έτους, προσευχόμενος προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον διά την σωτηρίαν της Ελλάδος από την καταπληκτικήν επέκτασιν των πυρκαιών και την πρωτοφανή καταστροφήν της φιλτάτης μας Πατρίδος, ένοιωσα μέσα μου μίαν φωνήν να μου λέγη:

«Να διδάξετε τον Ελληνικό Λαό να επιστρέψη στην αγκαλιά του Θεού, ώστε να σταματήσουν οι καταστροφές! Οι πρωτοφανείς καταστροφές φανερώνουν την οργήν του Επουρανίου Πατρός διά την αποστασίαν του Ελληνικού Λαού από την Μητέρα Εκκλησίαν, από την αγκάλην του Θεού! Ο Διάβολος κυριαρχει εις την καθημερινήν ζωήν των Ελλήνων! Ο Απόστολος Παύλος σας συμβουλεύει:

«Νεκρώσατε ούν τα μέλη υμών τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν, και την πλεονεξίαν, ήτις εστίν ειδωλολατρία, δι’ α έρχεται η οργή του Θεού επί τους υιούς της απειθείας» (Προς Κολοσσαείς, κεφ. 4 στ. 5).

Ποιος, λοιπόν, θα διδάξη τους χριστιανούς την ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ; Την επιστροφήν εις την αγκάλην του Θεού; Ξυπνάτε από τον λήθαργον, σείς οι Αρχιερείς του Θεού του Υψίστου!»

Ξαφνικά ένοιωσα, ότι αυτή ήταν η φωνή της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Τρυπητής, προς Την Οποίαν μετά δακρύων προσηυχόμην. Και τότε με περιέλουσε κρύος ιδρώς!

Απεφάσισα, λοιπόν, να Σας εκθέσω τα ανωτέρω ως τα μύχια της καρδίας μου και να Σας παρακαλέσω, όπως έκαστος εξ Υμών διερευνήση τα του Εαυτού Του και αποφασίση τα πρέποντα! Έως προ τινος ημείς οι Επίσκοποι του Σωτήρος Χριστού προσκαλούσαμε τους πιστούς εις Νηστείαν και Προσευχήν, Παρακλήσεις, Αγρυπνίας, Λιτανείας κλπ., προκειμένου να αποτρέψωμεν την οργήν του Κυρίου, την εκφραζομένην διά των τραγικών καιρικών καταστροφών κλπ.! Και το αποτέλεσμα ήτο αξιοθαύμαστον! Εβιώναμε τα αλλεπάλληλα θαύματα της Μεγαλωσύνης του Κυρίου μας!

Κατά τα τελευταία ταύτα έτη του Κορωνοιού, δυστυχώς, ημείς οι Αρχιερείς ΕΞΕΔΙΩΞΑΜΕΝ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΕΚ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, ίνα μη ….μιανθώσιν!!!!! Ελησμονήσαμεν, ότι ο Οίκος Κυρίου είναι ΙΑΤΡΕΙΟΝ και των ψυχών και των σωμάτων!!!! Εις την νήσον της Σπιναλόγκα, όπου παλαιότερον…..εξωστρακίζοντο οι λεπροί, η Μήτηρ Εκκλησία είχεν εκεί μονίμως τον ιερέα-Εφημέριον, διά να τους υπηρετή! Δεν υπήρχε κίνδυνος να κολλήση από την μεταδοτικήν και τον θάνατον προκαλούσαν νόσον της λέπρας!

Μήπως, λοιπόν, ήλθεν η ώρα διά να διορθώσωμεν την πορείαν μας ημείς οι Διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων;
Η Ελλάδα μας, η Κοιτίδα της Ορθοδοξίας, αργοπεθαίνει! Και -δυστυχώς- η Ηγεσία της Εκκλησίας, δηλ. Υμείς οι εν Ενεργεία Αρχιερείς και ο υποσημειούμενος, υπνώττομεν βαθέως! Ακόμη και οι κοσμικές Εφημερίδες μας «ξεφώνισαν»! Εις την ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ ανεγνώσαμε τα εξής καταπληκτικά!

«…Άρα η λύση είναι η προσωπική μας μετάνοια, το φιλότιμο, η επιστροφή στις ρίζες της φυλής, στα υγιή πρότυπα. Να αποκτήσουμε σύνδεση με τον Ουρανό…να αποκτήσουμε σιγά -σιγά προσωπικό σήμα και να αξιωθούμε της Χάριτος.

Απέναντι στον εφιάλτη, που ήδη ζούν πολλοί Έλληνες σε πολλά και διαφορετικά σημεία του “Πλανήτη Ελλάς“, η σωστή πνευματική αντιμετώπιση είναι οι συμπροσευχές και οι ΛΙΤΑΝΕΙΕΣ, όπου θα προπορεύωνται Εικόνες θαυματουργές!

Δεν βλέπω, όμως, μεγάλη διάθεση από Δεσποτάδες, Ιερείς, Μοναχούς για κάτι τέτοιο….Ο καιρός περνάει, οι πύρινες γλώσσες αφανίζουν χιλιάδες εκτάσεις δασικού πλούτου, σπίτια, ποιμνιοστάσια, βοσκοτόπια κλπ. αλλά εμείς το χαβά μας, …..» αποκαλύπει με πόνο και θλίψη η ηγιασμένη Γερόντισσα Μαρία των Αθηνών!!!! (βλ. Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 23.07.2023, σελ. 7). Και η Αγία Γερόντισσα των Αθηνών Μαρία συμπληρώνει:

«ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΓΟΝΑΤΑ ΤΩΡΑ, δίχως άλλη αναβολή, για να σώσουμε ο,τι σώζεται, από τις πύρινες γλώσσες του εφιάλτη των πυρκαιών. Φοβάμαι, ότι αυτό που έρχεται μπορεί να είναι κάτι πολύ ΜΕΓΑΛΟ…».

Αγαπητοί μου εν Χριστώ Αδελφοί,

Μήπως τα λόγια μας ηγιασμένης, πλην όμως και τυφλής, Γεροντίσσης πρέπει να μας προβληματίσουν; Μήπως επειδή Ημείς εσιωπήσαμεν ο Επουράνιος Θεός αποστέλλει την Γερόντισσαν Μαρίαν διά να συμπληρώση το κενόν;

Η ελαχιστότης μου, λοιπόν, έπειτα από μίαν ουράνιον ώθησιν, απεφάσισεν, έπειτα από την προηγουμένην δημοσίευσιν προς τα πιστά τέκνα της Μητρός Εκκλησίας με τίτλον: «Ποιο μάτι μας εβάσκανε, αγαπητοί μου Χριστιανοί», επαναλαμβάνω, απεφάσισε να Σας ενοχλήση με το παρόν διαδικτυακόν-ηλεκτρονικόν μήνυμα και να παρακαλέση έκαστον εξ Υμών διά τα καθ’ Υμάς.
Επί δε τούτοις διατελώ
Ελάχιστος εν Χριστώ Αδελφός

+ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο πρώην ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Καλάβρυτα, Πέμπτη 17 Αυγούστου 2023,
επί τη επετείω της εις Αρχιερέα χειροτονίας μου (17 Αυγούστου 1976)
και επί τη συμπληρώσει 47 ετών Αρχιερωσύνης.

Advertisements

Αντίνοος Αλμπάνης: «Δεν περίμενα να μπει το Maestro στο Netflix»

Μία αποκλειστική συνέντευξη στο «Ακόμα δεν είδες τίποτα» έδωσε...

Γιατί την άλλη Κυριακή “αδειάζουν” τα ράφια από τσιγάρα;

Γιατί την άλλη Κυριακή “αδειάζουν” τα ράφια από τσιγάρα;...

7 Γυναίκες μας εξηγούν γιατί δεν φοράνε τίποτα από μέσα όταν βγαίνουν

Στο παρακάτω άρθρο σας παρουσιάζουμε την άποψη εφτά γυναικών...

Και επίσημα νικητής ο Κασσελάκης: Αυτό είναι το ασύλληπτο ποσοστό που πήρε απέναντι στην Αχτσιόγλου

Άνετη νίκη του Στέφανου Κασσελάκη με ποσοστό 56,6% με...

Newsletter

Γιατί την άλλη Κυριακή “αδειάζουν” τα ράφια από τσιγάρα;

Γιατί την άλλη Κυριακή “αδειάζουν” τα ράφια από τσιγάρα; Από την Κυριακή (01/10) έρχεται το τέλος σε δεκάδες μάρκες τσιγάρα με χιλιάδες καπνιστές να βρίσκονται σε...

Και επίσημα νικητής ο Κασσελάκης: Αυτό είναι το ασύλληπτο ποσοστό που πήρε απέναντι στην Αχτσιόγλου

Άνετη νίκη του Στέφανου Κασσελάκη με ποσοστό 56,6% με καταμετρημένο το 70% των ψήφων έναντι 43,4% της Έφης Αχτσιόγλου Υπενθυμίζεται πως οι κάλπες έκλεισαν στις...

«Ανατρίχιασαν» μέχρι και οι αστυνομικοί: Ο 28χρονος Αλβανός στο Βόλο κ@κοποιούσε και το 2,5 ετών παιδί του

Σoκ προκαλεί σε όλη την Ελλάδα το μαρτύριο που ζούσε η 22χρονη κοπέλα από την Αλβανία εξαιτίας του άρρωστου μυαλού του 28χρονου Αλβανού συζύγου...

Θρασύδειλος έδερνε αλύπητα γυναίκα καταμεσής του δρόμου – Την έσωσαν αστυνομικοί της ΔΙΑΣ

Άγριος ξυλοδαρμός μιας γυναίκας σημειώθηκε επί της οδού Αβάντων, στη Χαλκίδα, με τους αστυνομικούς να σώζουν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή το άτυχο θύμα. Σύμφωνα με...

Μεγάλος νικητής ο Στέφανος Κασσελάκης

Πρωτιά στον Στέφανο Κασσελάκη δίνουν τα πρώτα εκλογικά αποτελέσματα από τις κάλπες του ΣΥΡΙΖΑ. Ο νεαρός υποψήφιος φαίνεται πως προηγείται με τουλάχιστον 10 μονάδες διαφορά της συνυποψήφιάς του Έφης Αχτσίογλου. Αναλυτικά: Τελικά ποσοστά Εξωτερικού Κασσελάκης:...

«Ξεσκέπασε το πόδι σου να δω το τραύμα»: Ανατριχιάζει η εξομολόγηση ασθενούς για το θαύμα της Αγίας Βαρβάρας που την γλίτωσε από τον ακρωτηριασμό

«Είδε μια πανέμορφη κοπέλα να την πλησιάζει και ξαφνικά...» Το σuγκλονιστικό θαύμα της Αγίας Βαρβάρας σε γυναίκα που νοσούσε και θα έχανε το πόδο της....

Θέσεις εργασίας στην Netflix για Ελλάδα με μισθό έως 20.600 ευρώ

Πώς θα εργαστείτε στο Netflix- Τι προσφέρει η εταιρεία Το Netflix το τελευταίο διάστημα έχει ανοίξει ενδιαφέρουσες και υψηλόμισθες θέσεις εργασίας σε διάφορα σημεία του κόσμου! Η Netflix αναζητά υποψήφιους Γερμανόφωνους, για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών,...

Νέο πρόεδρο εκλέγει ο ΣΥΡΙΖΑ: Τι θα συμβεί εάν νικήσει η Αχτσιόγλου και τι εάν επικρατήσει ο Κασσελάκης

Τα σενάρια της επόμενης μέρας για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης Μια από τις σημαντικότερες ημέρες στην ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία είναι η σημερινή καθώς...

Σήμερα 24 Σεπτεμβρίου γιορτάζει η Παναγία η Μυρτιδιώτισσα

Γιορτή σήμερα – 24 Σεπτεμβρίου: Σύναξη της Παναγιάς της Μυρτιδιώτισσας στα Κύθηρα και ανάμνηση της ιάσεως του παραλύτου – Σύμφωνα με την παράδοση η αυθεντική εικόνα της...

Έπεσε νεκρóς στο καθήκον: Θλίψη για τον 51χρονο αστυνομικό, προσπάθησε να σώσει πεζό και σκoτώθnκαν και οι 2

Σφοδρή τpαγωδία σημειώθηκε προχθες το βράδυ στην γειτονική Κύπρο, προκαλώντας τον θάνατο ενός αστυνομικού και ενός αλλοδαπού. Δύο άνθρωποι, το βράδυ της 22ας Σεπτεμβρίου, στο...

Έρχεται ακραίος σεισμός στην Ελλάδα; Η προειδοποίηση Έλληνα σεισμολόγου – «Συσσωρεύει ενέργεια το σύστημα»

Σεισμοί έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες στον Κορινθιακό και ο Άκης Τσελέντης εξηγεί τη συμβαίνει με το ρήγμα που ενεργοποιήθηκε. Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Άκης Τσελέντης,...

Θλίψη για τον 37χρονο Άγγελο που έχασε τη ζωή σήμερα πέφτοντας με αεροπλάνο

Ήταν έμπειρος πιλότος – Ένας λάθος υπολογισμός, ενδεχομένως, ήταν που τον οδήγησε στο θάνατο Ερωτευμένος με τους αιθέρες ήταν ο άτυχος 37χρονος πιλότος, Άγγελος Μαρδάς,...

Κάλεσε το ασανσέρ, δεν είδε ότι έλειπε ο θάλαμος & έπεσε στο κενό

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην Θεσσαλονίκη όπου ένας άνδρας πέφτει κυριολεκτικά στο κενό χωρίς να το καταλάβει. Το περιστατικό λαμβάνει χώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ένας...

Βάλε βαθιά πίστη και υπομονή μέχρι τέλους, γιατί η βαθιά πίστη και η αρετή της υπομονής, είναι τεράστιο μεγαλείο για κάθε πιστό

Βάλε βαθιά πίστη και υπομονή μέχρι τέλους, γιατί η βαθιά πίστη και η αρετή της υπομονής, είναι τεράστιο μεγαλείο για κάθε πιστό, διότι αυτός...

«Ξεπάγωμα» τριετιών: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι

Η τροπολογία για τις τριετίες προβλέπει πως από την 01/01/2027 και εφόσον η ανεργία υπερβεί το όριο του 10%, τότε αυτές θα «ξαναπαγώσουν» μέχρι...

Δραστικό μέτρο τελειώνει τους «γκαζοφονιάδες»: Με ποια παράβαση χάνεις πλέον για πάντα το δίπλωμά σου

Αλλάζει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και αναμένεται να αφαιρείται το δίπλωμα από οδηγούς για πάντα αν προβούν σε συγκεκριμένες παραβάσεις. Ο υπουργός Προστασίας του...

Μοιραίο μεροκάματο για 26χρονο Αντώνη – Εργαζόταν ως Διανομέας και ”Έσβησε” στην άσφαλτο

Ο 24χρονος Αντώνης Τσιγκρής έχασε τη ζωή του σε ένα τραγικό τροχαίο, βυθίζοντας ολόκληρο το Αίγιο σε πένθος. Ο νεαρός εργαζόταν ως διανομέας σε καφέ...

Κασσελάκης: Πρώτα ο Θεός θα προχωρήσουμε στον διαχωρισμό Κράτους – Εκκλησίας

Μέχρι και ο ίδιος κατάλαβε το οξύμωρο της φράσης του και έσπευσε να διορθώσει το νέο λεκτικό του ατόπημα Μάλλον θα πρέπει να συνηθίσουμε στα...

Ήρθε στην Ελλάδα η «Pirola»: Προειδοποίηση Ματίνας Παγώνη για την νέα παραλλαγή του κορωνοϊού

Για τη σημαντική αύξηση που παρατηρείται στα κρούσματα κορωνοϊού, την έλευση της υποπαραλλαγής «Pirola» στην Ελλάδα αλλά και την κατάσταση στη Θεσσαλία, μίλησε σήμερα η...

Tού έδωσε η θεία του 250.000 ευρώ γιατί δεν εμπιστευόταν τις τράπεζες και εκείνος την έκλεψε

Τα είχε κρύψει στον πάτο ενός βαρελιού Με ποινή φυλάκισης τριών ετών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε χθες ένας 65χρονος στη Λάρισα, ο οποίος κρίθηκε ένοχος...

Βουλή: Υπερψηφίστηκε με 158 «ναι» το εργασιακό νομοσχέδιο – Η ανάρτηση Γεωργιάδη

Με 158 «ναι», υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το εργασιακό νομοσχέδιο. Ειδικότερα, υπερψηφίστηκε από τους βουλευτές της ΝΔ το εργασιακό νομοσχέδιο με 158 «ναι», ενώ...

«Ζnτιανεύουμε για να έρθουμε στην Αθήνα για τα δικαστήρια, έχουν γίνει 45 δίκες»: Σuγκλονίζει ο πατέρας της Ελένης Τοπαλούδη

Ξεσπά ο πατέρας της Ελένης Τοπαλούδη για τις οικονομικές δυσκολίες που υφίσταται όσο διαρκεί το δικαστήριο εναντίον των θυτών. Στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ μίλησε...

Τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για έκδοση νέας ταυτότητας – Τι πληροφορίες θα περιέχει

Πρεμιέρα για τις ψηφιακές ταυτότητες στις 25 Σεπτεμβρίου Αρχικά, θα γίνεται αίτηση για έκδοση νέας ταυτότητας, στην ειδική πλατφόρμα στο gov.gr. Ο ενδιαφερόμενος θα λαμβάνει sms...

Ο καλός Χριστιανός πρέπει πάντα να εργάζεται σωστά, και να είναι έτοιμος για όλα, τότε οι αποφάσεις του δεν θα τον κλονίζουν, θα ξέρει

Αθλήσου σωστά βάζοντας το θέλημα του Θεού στην ζωή σου, και τότε όλα θα φαίνονται ευκολότερα, γιατί θα έχεις οδηγό τον Κύριο μέσα στην...

Έλον Μασκ: Η Neuralink πήρε άδεια για δοκιμές εγκεφαλικών εμφυτευμάτων σε ανθρώπους

Πρώτος στόχος της εταιρείας του Έλον Μασκ, η θεραπεία ατόμων με παράλυση και προβλήματα όρασης. Έτοιμη να βάλει εμφύτευμα εγκεφάλου σε άνθρωπο η εταιρεία Neuralink...

Μαγνησία: Πρόβατα έφαγαν 100 κιλά χασiς και «έκαναν κεφάλι»

Ένας βοσκός παραξενεύτηκε με τη συμπεριφορά που είχαν τα πρόβατα του λίγη ώρα αφού τα είχε βγάλει για βοσκή σε περιοχή της Μαγνησίας αλλά...

Ελαιόλαδο: Βάζουν αντικλεπτικά στα σούπερ μάρκετ όπως στο ουίσκι

Εκτοξεύεται η τιμή του Σε είδος πολυτελείας τείνει να εξελιχθεί το ελαιόλαδο, με την τιμή του να καθώς η τιμή του αυξάνεται κατακόρυφα και πλέον...

Ανατροπή με τον θάνατο του γιου του Οδυσσέα Σταμούλη: Έτσι πνίγηκε τελικά το παιδί – Η αποκάλυψη του δικηγόρου τους

Σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται o Οδυσσέας Σταμούλης και η πρώην σύζυγός του, μετά τον θάνατο του 11χρονου γιου τους, που πνίγηκε το...

Μητσοτάκης στο CNN για Ερντογάν: Να αφήσουμε πόρτα ανοιχτή ακόμη κι αν συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε – Τι είπε για την οικονομία

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ – Συνέντευξη στο CNN παραχώρησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ...

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός: «Είναι καιρός που τα σημεία πείθουν»

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ – «Είναι καιρός που τα σημεία πείθουν. Τραβάει πίσω την μακροθυμία ο Θεός και εφαρμόζει τη δικαιοσύνη και επιβάλλεται διά της βίας,...