Advertisements

Ξέσπασε ο Αμβρόσιος: «Ο Διάβoλoς θα μας δηλητnριάσει με τις νέες ταυτότητες»

Το ξέσπασμα του Μητροπολίτη Αμβρόσιου προκάλεσαν οι ψηφιακές ταυτότητες, καθώς αναφέρει πως θα αποτελέσουν προϊόν για να “δηλητηριαστεί” ο κόσμος από τον Διάβολο. “Ο Διάβολος κυριαρχεί, σε λίγο θα μας δηλητηριάσει με τις νέες ταυτότητες” ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

Ο Διάβολος κυριαρχεί, σε λίγο θα μας δηλητηριάσει με τις νέες ταυτότητες.

Διάφορα επώνυμα πρόσωπα, ήτοι Πολιτικοί, Πανεπιστημιακοί, Δημοσιογράφοι, Εκπρόσωποι των Κομμάτων με τις πράξεις των, με τα λόγια των και με τις δηλώσεις των προδίδουν την αμώμητον πίστιν μας και παρά ταύτα ……παραμένουν ανενόχλητοι! Η ΚΑΤΆΣΤΑΣΙΣ καθίσταται ΤΡΑΓΙΚΗ, όταν σκεφθούμε, ότι μεταξύ των άλλων, δυστυχώς, και μερικοί Εκκλησιαστικοί Ηγέτες ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΑΝΗΝ!!!

Η κατάστασις αυτή, λοιπόν, διεγείρει την συνείδησίν μας και μας εξαναγκάζει για μία ακόμη φορά να διακόψουμε την σιωπήν μας και να υψώσουμε φωνήν διαμαρτυρίας! Να πάρουμε δηλ. το όπλο μας και να ρίψουμε και πάλιν μερικές βολές στον αέρα, μήπως και ξυπνήσουν οι αρμόδιοι! Γι’ αυτό και ξαναπαίρνουμε τα πνευματικά μας όπλα και ξαναρχίζουμε να ρίχνουμε ντουφεκιές στον αέρα! Εάν κάποιους τους κτυπήσουν και τους τραυματίσουν οι σφαίρες μας ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗΝ!

ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΘΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ !

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΙ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΔΕΛΦΙΚΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ ΥΜΑΣ

Σήμερα Κυριακήν 13ην Αυγούστου τρ. έτους, προσευχόμενος προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον διά την σωτηρίαν της Ελλάδος από την καταπληκτικήν επέκτασιν των πυρκαιών και την πρωτοφανή καταστροφήν της φιλτάτης μας Πατρίδος, ένοιωσα μέσα μου μίαν φωνήν να μου λέγη:

«Να διδάξετε τον Ελληνικό Λαό να επιστρέψη στην αγκαλιά του Θεού, ώστε να σταματήσουν οι καταστροφές! Οι πρωτοφανείς καταστροφές φανερώνουν την οργήν του Επουρανίου Πατρός διά την αποστασίαν του Ελληνικού Λαού από την Μητέρα Εκκλησίαν, από την αγκάλην του Θεού! Ο Διάβολος κυριαρχει εις την καθημερινήν ζωήν των Ελλήνων! Ο Απόστολος Παύλος σας συμβουλεύει:

«Νεκρώσατε ούν τα μέλη υμών τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν, και την πλεονεξίαν, ήτις εστίν ειδωλολατρία, δι’ α έρχεται η οργή του Θεού επί τους υιούς της απειθείας» (Προς Κολοσσαείς, κεφ. 4 στ. 5).

Ποιος, λοιπόν, θα διδάξη τους χριστιανούς την ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ; Την επιστροφήν εις την αγκάλην του Θεού; Ξυπνάτε από τον λήθαργον, σείς οι Αρχιερείς του Θεού του Υψίστου!»

Ξαφνικά ένοιωσα, ότι αυτή ήταν η φωνή της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Τρυπητής, προς Την Οποίαν μετά δακρύων προσηυχόμην. Και τότε με περιέλουσε κρύος ιδρώς!

Απεφάσισα, λοιπόν, να Σας εκθέσω τα ανωτέρω ως τα μύχια της καρδίας μου και να Σας παρακαλέσω, όπως έκαστος εξ Υμών διερευνήση τα του Εαυτού Του και αποφασίση τα πρέποντα! Έως προ τινος ημείς οι Επίσκοποι του Σωτήρος Χριστού προσκαλούσαμε τους πιστούς εις Νηστείαν και Προσευχήν, Παρακλήσεις, Αγρυπνίας, Λιτανείας κλπ., προκειμένου να αποτρέψωμεν την οργήν του Κυρίου, την εκφραζομένην διά των τραγικών καιρικών καταστροφών κλπ.! Και το αποτέλεσμα ήτο αξιοθαύμαστον! Εβιώναμε τα αλλεπάλληλα θαύματα της Μεγαλωσύνης του Κυρίου μας!

Κατά τα τελευταία ταύτα έτη του Κορωνοιού, δυστυχώς, ημείς οι Αρχιερείς ΕΞΕΔΙΩΞΑΜΕΝ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΕΚ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, ίνα μη ….μιανθώσιν!!!!! Ελησμονήσαμεν, ότι ο Οίκος Κυρίου είναι ΙΑΤΡΕΙΟΝ και των ψυχών και των σωμάτων!!!! Εις την νήσον της Σπιναλόγκα, όπου παλαιότερον…..εξωστρακίζοντο οι λεπροί, η Μήτηρ Εκκλησία είχεν εκεί μονίμως τον ιερέα-Εφημέριον, διά να τους υπηρετή! Δεν υπήρχε κίνδυνος να κολλήση από την μεταδοτικήν και τον θάνατον προκαλούσαν νόσον της λέπρας!

Μήπως, λοιπόν, ήλθεν η ώρα διά να διορθώσωμεν την πορείαν μας ημείς οι Διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων;
Η Ελλάδα μας, η Κοιτίδα της Ορθοδοξίας, αργοπεθαίνει! Και -δυστυχώς- η Ηγεσία της Εκκλησίας, δηλ. Υμείς οι εν Ενεργεία Αρχιερείς και ο υποσημειούμενος, υπνώττομεν βαθέως! Ακόμη και οι κοσμικές Εφημερίδες μας «ξεφώνισαν»! Εις την ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ ανεγνώσαμε τα εξής καταπληκτικά!

«…Άρα η λύση είναι η προσωπική μας μετάνοια, το φιλότιμο, η επιστροφή στις ρίζες της φυλής, στα υγιή πρότυπα. Να αποκτήσουμε σύνδεση με τον Ουρανό…να αποκτήσουμε σιγά -σιγά προσωπικό σήμα και να αξιωθούμε της Χάριτος.

Απέναντι στον εφιάλτη, που ήδη ζούν πολλοί Έλληνες σε πολλά και διαφορετικά σημεία του “Πλανήτη Ελλάς“, η σωστή πνευματική αντιμετώπιση είναι οι συμπροσευχές και οι ΛΙΤΑΝΕΙΕΣ, όπου θα προπορεύωνται Εικόνες θαυματουργές!

Δεν βλέπω, όμως, μεγάλη διάθεση από Δεσποτάδες, Ιερείς, Μοναχούς για κάτι τέτοιο….Ο καιρός περνάει, οι πύρινες γλώσσες αφανίζουν χιλιάδες εκτάσεις δασικού πλούτου, σπίτια, ποιμνιοστάσια, βοσκοτόπια κλπ. αλλά εμείς το χαβά μας, …..» αποκαλύπει με πόνο και θλίψη η ηγιασμένη Γερόντισσα Μαρία των Αθηνών!!!! (βλ. Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 23.07.2023, σελ. 7). Και η Αγία Γερόντισσα των Αθηνών Μαρία συμπληρώνει:

«ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΓΟΝΑΤΑ ΤΩΡΑ, δίχως άλλη αναβολή, για να σώσουμε ο,τι σώζεται, από τις πύρινες γλώσσες του εφιάλτη των πυρκαιών. Φοβάμαι, ότι αυτό που έρχεται μπορεί να είναι κάτι πολύ ΜΕΓΑΛΟ…».

Αγαπητοί μου εν Χριστώ Αδελφοί,

Μήπως τα λόγια μας ηγιασμένης, πλην όμως και τυφλής, Γεροντίσσης πρέπει να μας προβληματίσουν; Μήπως επειδή Ημείς εσιωπήσαμεν ο Επουράνιος Θεός αποστέλλει την Γερόντισσαν Μαρίαν διά να συμπληρώση το κενόν;

Η ελαχιστότης μου, λοιπόν, έπειτα από μίαν ουράνιον ώθησιν, απεφάσισεν, έπειτα από την προηγουμένην δημοσίευσιν προς τα πιστά τέκνα της Μητρός Εκκλησίας με τίτλον: «Ποιο μάτι μας εβάσκανε, αγαπητοί μου Χριστιανοί», επαναλαμβάνω, απεφάσισε να Σας ενοχλήση με το παρόν διαδικτυακόν-ηλεκτρονικόν μήνυμα και να παρακαλέση έκαστον εξ Υμών διά τα καθ’ Υμάς.
Επί δε τούτοις διατελώ
Ελάχιστος εν Χριστώ Αδελφός

+ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο πρώην ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Καλάβρυτα, Πέμπτη 17 Αυγούστου 2023,
επί τη επετείω της εις Αρχιερέα χειροτονίας μου (17 Αυγούστου 1976)
και επί τη συμπληρώσει 47 ετών Αρχιερωσύνης.

Σάλος με τον Θέμη Αδαμαντίδη: Πήρε θέση για τον Απόστολο Λύτρα και τον «ξέπλυνε» κανονικότατα

Θέμης Αδαμαντίδης για υπόθεση Λύτρα: «Ήταν μια άτυχη στιγμή,...

Τpόμος σε πόλη της Ελλάδας: Κατακλύστηκε από ιπτάμενες κατσαρίδες «Σβαρτσενέγκερ» – Γιατί αυξήθnκαν

Ιπτάμενες κατσαρίδες ταλαιπωρούν τους Λαρισαίους περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά φέτος. Ο...

Πώς είναι τα πραγματικά πρόσωπα διάσημων ταινιών που βασίστηκαν σε αληθινές ιστορίες;

Οι ταινίες που μας αρέσει να βλέπουμε! Οι ζωές μερικών...

Το Ναυάγιο – Τα επόμενα επεισόδια από 17/6/24 έως 19/6/24

Το Ναυάγιο Επόμενα επεισόδια: Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια...

Συνελήφθη ο Κέντρικ Ναν μετά από επεισόδιο με την σύζυγο του

Ο Αμερικανός αστέρας του Παναθηναϊκού οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα...

Newsletter

Σάλος με τον Θέμη Αδαμαντίδη: Πήρε θέση για τον Απόστολο Λύτρα και τον «ξέπλυνε» κανονικότατα

Θέμης Αδαμαντίδης για υπόθεση Λύτρα: «Ήταν μια άτυχη στιγμή, δεν μπορεί να μην υπάρχει αγάπη» Για την υπόθεση του Απόστολου Λύτρα, ο οποίος οδηγείται στην...

Τpόμος σε πόλη της Ελλάδας: Κατακλύστηκε από ιπτάμενες κατσαρίδες «Σβαρτσενέγκερ» – Γιατί αυξήθnκαν

Ιπτάμενες κατσαρίδες ταλαιπωρούν τους Λαρισαίους περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά φέτος. Ο Κώστας Αργυρόπουλος, αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΛ, αναφέρθηκε στο έντονο φαινόμενο μιλώντας στο κανάλι Action 24. Γιατί ήταν...

Συνελήφθη ο Κέντρικ Ναν μετά από επεισόδιο με την σύζυγο του

Ο Αμερικανός αστέρας του Παναθηναϊκού οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Βριλησσίων μετά από φραστικό επεισόδιο με την σύζυγό του Μπλεν Κίγια, σύμφωνα με το NEWS24/7. Στο...

Κάτω Κηφισιά: Μεγάλη πυρκαγιά και ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο

Υπάρχουν αναφορές ότι οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε διπλανό εργοστάσιο. Η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία σε διάφορα σημεία. Έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο στην Κηφισιά....

Σε koλαση επί Γης θα μετατραπεί η Ελλάδα – Ούτε οι μετεωρολόγοι δεν μπορούν να απαντήσουν αναφορικά με το τι έρχεται

Οι μετεωρολόγοι μίλησαν για τον καύσωνα που θα μας επηρεάσει από την ερχόμενη Τρίτη και θα κορυφωθεί την Τετάρτη. Είμαστε στις αρχές Ιουνίου και οι...

Πόσο κοστίζει η χρήση του κλιματιστικού τον Ιούνιο

Μάθετε πόσο θα σας έρθει το ρεύμα ανάλογα με την χρήση που θα κάνετε Από τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου, η θερμοκρασία έχει αυξηθεί σημαντικά,...

Στη φυλακή ο Νίκος Μιχαλολιάκος

Επιστρέφει στις φυλακές ο πρώην αρχηγός της Χρυσής Αυγής Είχε αποφυλακιστεί προσωρινά τον Μάιο – Σύμφωνα με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Λαμίας πρέπει να παραμείνει...

Στέφανος Κασσελάκης για Τάιλερ Μακμπέθ: «Είναι ο πυρήνας μου – Έχουμε μια ιστορία που την φτιάξαμε μαζί»

Ο Στέφανος Κασσελάκης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Τετ α Τετ» με τον Τάσο Τρύφωνος στον Alpha Κύπρου. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για την πορεία...

Πολύ δυσάρεστα νέα για τα τιμολόγια ρεύματος τον Ιούνιο

Προς αύξηση οδεύουν τα πράσινα τιμολόγια του Ιουνίου, σύμφωνα με τα μηνύματα που στέλνει μέχρι στιγμής η χονδρεμπορική αγορά, η οποία κινείται ανοδικά. Εκτόξευση στις...

Προειδοποίηση Λαγουβάρδου: «Έρχεται το πιο θερμό καλοκαίρι των τελευταίων δεκαετιών»

Οι πρώτες προγνώσεις των μετεωρολόγων κάνουν λόγο για το πιο θερμό καλοκαίρι των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα. Το φετινό καλοκαίρι πρόκειται να έρθει με θερμοκρασίες...

Ο ΠΑΟ έραψε το 7ο αστέρι, κέρδισε τη Ρεάλ με 95-77 στον τελικό της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός είναι και πάλι πρωταθλητής Ευρώπης! Με περίσσια θέληση για το 7ο τρόπαιο της ιστορίας του, ανάγκασε την Ρεάλ Μαδρίτης να υποκλιθεί στο...

Ο Παναθηναϊκός έστειλε από εκεί που ήρθε τον Φατίχ Τερίμ

Πάει ταβέρνα ο Τούρκος!  Γιοβάνοβιτς γύρνα ή έστω τηλεφώνα! Ο Φατίχ Τερίμ δεν είναι πλέον προπονητής του Παναθηναϊκού, μετά από τη μέτρια πορεία της ομάδας και...

Αγίου Πνεύματος – Πότε πέφτει το επόμενο τριήμερο – Όλες οι αργίες του 2024

Το επόμενο τριήμερο στο ημερολόγιο είναι αυτό του Αγίου Πνεύματος. Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αποτελεί για πολλούς ένα ιδανικό μέσα στο καλοκαίρι και φέτος...

Ο Μάικλ Τζόρνταν έκανε δωpεά 10 εκατομμuρίων και άνοιξε κλινική για ανασφάλιστους πολίτες

Ο Μάικλ Τζόρνταν έκανε δωρεά 10 εκατομμυρίων ευρώ για την ανέγερση κλινικής ανασφάλιστων πολίτων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το ιδιωτικό σύστημα υγείας. Συγκεκριμένα ο Μάικλ...

Ιησούς Χριστός – Μύθος ή Πραγματικότητα;

Ο Ιησούς Χριστός είναι η βάση και το εδραίωμα της Χριστιανικής πίστης. Αν υπήρξε ως ιστορική προσωπικότητα, τότε αξίζει να μάθουμε περισσότερα γι’ Αυτόν....

Θλiψη παγkoσμίως: Τpaγικά νέα για τον Βασιλιά Κάρολο, Περιορισμένος Χρόνος Ζωής

Ο βασιλιάς Καρόλος αναμένεται να επιστρέψει στα καθήκοντά του, ενώ οι γιατροί εκφράζουν αισιοδοξία για την ανταπόκρισή του στη θεραπεία καρκίνου σύμφωνα και με...

Ζητείται Βοηθός Διευθυντή από τα Lidl για 640€ με 4ωρη απασχόληση

Ζητείται Βοηθός Διευθυντή στα Lidl (640€ για 4ωρη/5ήμερη απασχόληση) Πάνω από 6.700 άνθρωποι, 5 logistics centers και περισσότερα από 230 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα....

Απεβίωσε ο Αλέξανδρος Πέρρος, ο σημαδιακός «ροκάς» της Θεσσαλονίκης

Πέθανε ο μουσικός Αλέξανδρος Πέρρος, γνωστός «ροκάς» της Θεσσαλονίκης. Η είδηση για τον θάνατό του έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση που ανέβηκε στη σελίδα του...

«Ο Γ’ Παγκóσμιoς Πóλεμος θα γiνει στα μέρη»: Ανατριχιάζoυν τα προφnτικά λόγια του Αγίου Παϊσίου

Ανατριχιάζουν τα προφητικά λόγια του Αγίου Παϊσίου για την Μέση Ανατολή. «Ο Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος θα είναι τα μέρη που εκπηγάζει και περνά ο Ευφράτης...

Δuσάρεστα νέα για την Αθήνα: Γιατί ψnφiστnκε ως η χειρóτερη πόλη

Η ακρίβεια, τα υψηλά ενοίκια, η ασφάλεια και γενικότερα το κόστος ζωής, καθιστούν την Αθήνα τη χειρότερη ευρωπαϊκή πόλη να εργαστούν οι ψηφιακοί νομάδες Παρά...

Από τον Ιούλιο η εργασία γίνεται εξαήμερη – Τέλος το πενθήμερο

Θα πήξουμε στα 6στα7 και θα λέμε και ευχαριστώ :)  Καθώς πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πειραματίζονται με την εισαγωγή της τετραήμερης εργασιακής εβδομάδας χωρίς...

Ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα της Ελεονώρας Μελέτη με την ΝΔ για τις Ευρωεκλογές 2024

Το ψηφοδέλτιό της για τις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, παρουσιάζει αυτή την ώρα (15/4/24) η ΝΔ… Το ψηφοδέλτιο της ΝΔ για τις Ευρωεκλογές, περιλαμβάνει 42 γυναίκες και άνδρες και στο...

Η Πpoφητεία του Αγίου Παϊσίου για το Ισραήλ κovτεύει να εκπλnρωθεί

Η συγκλονιστική προφητεία του Αγίου Παϊσίου για το Ισραήλ: «Η Κωνσταντινούπολη στους Έλληνες» Οι προφητείες του Αγίου Παΐσιου απασχολούν τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, ενώ κάποιες από...

Για πόσες μέρες κλείνουν σούπερ μάρκετ και τράπεζες το Πάσχα

Μία επιπλέον μέρα με κλειστά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες θα έχουμε φέτος το Πάσχα. Συγκεκριμένα, θα μείνουν κλειστά τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα και...

Τpoχαίο ΣOK στο Πόρτο Ράφτη: Σε Κρiσιμn Κατάσταση η 22χρονη Συνοδηγός

"Οι γιατροί δήλωσαν ότι δεν υπάρχει επιστροφή," αναφέρει η μητέρα της. Έντονη αγωνία και ανησυχία επικρατεί γύρω από την κατάσταση της 22χρονης που βρέθηκε...

Με καύσωνες, πυρκαγιές, πλημμύρες βρίσκεται αντιμέτωπη η Ευρώπη αν δεν ληφθούν άμεσα δραστικά μέτρα.

Επιβεβαιώθnκαν τα δuσάρεστα για τον φετινό καλοκαίρι Με καύσωνες, πυρκαγιές, πλημμύρες βρίσκεται αντιμέτωπη η Ευρώπη αν δεν ληφθούν άμεσα δραστικά μέτρα. «Η Ευρώπη είναι η ταχύτερα...

Ολική έκλειψη ηλίου σήμερα – Σε ποιες περιοχές θα είναι ορατό το φαινόμενο

Σήμερα, Δευτέρα 8 Απριλίου, οι κάτοικοι της βόρειας και κεντρικής Αμερικής θα βρεθούν στην προνομιούχα θέση να παρακολουθήσουν ένα σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο: την Σελήνη...

Η “Αρπαγή των πιστών” και η Δευτέρα Παρουσία – Πότε θα γίνει

Στις διδασκαλίες πολλών Προτεσταντικών Χριστιανικών κοινοτήτων, υπάρχει η πεποίθηση πως ζούμε στην εποχή των «καιρών των εθνών», ένα στάδιο του θείου σχεδίου για την...

Χρυσά Ρολόγια Επιζούν στις Φλόγες: Μοιραία Κατάληξη για DJ και Φίλη του σε Τροχαίο με Ferrari

Τα χρυσά ρολόγια που φορούσαν, ήταν τα μόνα που απέμειναν άθικτα στις απανθρακωμένες σορούς τους Ακαριαίο θάνατο μέσα στη Ferrari που οδηγούσε ο 40χρονος DJ Hysni Qestaj...

Έκλειψη Ηλίου – Νέα Σελήνη στον Κριό αύριο, 8 Απριλίου: Τα 4 ζώδια που επnρεάζονται περıσσότερο

Ο Απρίλιος φιλοξενεί τη δεύτερη έκλειψη της ανοιξιάτικης περιόδου και δυστυχώς δεν είναι μια εύκολη έκλειψη για κάποια ζώδια. Συγκεκριμένα, στις 8 Απριλίου πραγματοποιείται μια...